لیلا سیدقاسم

گروه‌های عضو

 • لوگو گروه از ادبیات فارسی
  فعال 5 سال, 9 ماه قبل

  مرور ادبیات فارسی کلاسیک و معاصر

  گروه خصوصی / 4 عضو
 • لوگو گروه از زبان فارسی (مقدماتی)
  فعال 5 سال, 9 ماه قبل

  زبان فارسی (پایه و مقدماتی)

  گروه عمومی / 5 عضو