لیلا سیدقاسم

گروه های کاربران

 • نشان گروه ادبیات فارسی
  Active 4 سال, ماه 1 قبل

  مرور ادبیات فارسی کلاسیک و معاصر

  گروه خصوصی / 4 عضو
 • نشان گروه زبان فارسی (مقدماتی)
  Active 4 سال, ماه 1 قبل

  زبان فارسی (پایه و مقدماتی)

  گروه عمومی / 5 عضو