فعالیت

  • لیلا سیدقاسم یک بروزرسانی ارسال کرد 5 سال, 6 ماه قبل

    دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای
    فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد