فعالیت

  • ابوالفضل یک بروزرسانی ارسال کرد 4 سال, ماه 10 قبل

    شوخی روزنامه قانون با وزیر آموزش پرورش در پی شرایط جدید استخدام معلم
    [bpfb_images]
    13_0-40167800-1503943758_bi-ghanoon-96.06.06-estekhdam-amoozesh.jpg
    [/bpfb_images]