فعالیت

 • ابوالفضل یک بروزرسانی ارسال کرد 5 سال, ماه 5 قبل

  “مؤمن بی سواد” و “کافر باسواد” !
  در سال۱۹۹۴ پس از صدور فتواى کفر توسط یکى از مفتیان افراطى مصر، علیه نجیب محفوظ، نویسنده ی معاصر مصری (۱۹۱۱-۲۰۰۶) و برنده جایزه نوبل ادبی (۱۹۸۸)، یکی از جوانان “غیور و متعصب!” چاقوی خود را در سینه ی نویسنده ی ۸۳ ساله فرو کرد.
  محفوظ از این سوء قصد جان سالم به در برد، اما دو سال طول کشید تا بار دیگر توانست قلم به دست گیرد.
  محمد سلماوی، نویسنده ی مصری، پس از این رویداد، با آن جوان به گفتگو نشست و نخست از او پرسید:
  “چرا به نجیب محفوظ حمله کردی؟”
  مرد جوان پاسخ داد: چون او کافر است.
  سلماوی پرسید: مطمئن هستی؟
  مگر از او چیزی خوانده‌ای؟
  و پسر جواب داده بود:
  ” پناه بر خدا، خوشبختانه من سواد ندارم تا این کفریات را بخوانم ” !