فعالیت

 • ابوالفضل یک بروزرسانی ارسال کرد 5 سال, ماه 5 قبل

  انقلابین
  در اصطلاح ستاره‌شناسی، انقلابین دو نقطهٔ انقلاب زمستانی و تابستانی روی دائرةالبروج است که در بیشترین فاصلهٔ زاویه‌ای از استوای آسمان قرار دارد. به زمانی که خورشید به این نقاط در آسمان برسد نیز انقلابین گفته می‌شود.
  انقلاب تابستانی، طولانی‌ترین روز در نیمکره شمالی است.
  انقلاب زمستانی، کوتاهترین‌ترین روز در نیمکره شمالی است. – شب یلدا

  solstice
  either of the two times in the year, the summer solstice and the winter solstice, when the sun reaches its highest or lowest point in the sky at noon, marked by the longest and shortest days.
  summer solstice
  winter solstice